[ВПХ] 26. „Да, дојди, Господи Исусе!“ – ТЕСТ

[ВПХ] 26. „Да, дојди, Господи Исусе!“ – ТЕСТ