[ВПХ] 20. Време на одлука – ТЕСТ

[ВПХ] 20. Време на одлука – ТЕСТ