[ВПХ] 23. „Стани, засвети!“ – ТЕСТ

[ВПХ] 23. „Стани, засвети!“ – ТЕСТ