[ВПХ] 14. „Се сврши!“ – ТЕСТ

[ВПХ] 14. „Се сврши!“ – ТЕСТ