[ВПХ] 12. Цар кој се жртвува – ТЕСТ

[ВПХ] 12. Цар кој се жртвува – ТЕСТ