[ВПХ] 25. Патот на спасението – ТЕСТ

[ВПХ] 25. Патот на спасението – ТЕСТ