Немате кориснички налог? Регистрирај се и пристапете кон бесплатните курсеви.

Упатство за регистрација

  • За да добиете пристап до on-line библиските курсеви, претходно треба да се регистрирате.
  • Ве молиме внимателно да го пополните образецот за регистрација.
  • Полињата обележани со знакот * мора д бидат пополнети со соодветни податоци.
  • Лозинката мора да содржи една голема и една мала буква и еден број.
  • Откако ќе ги пополните задолжителните полиња и ќе го кликнете копчето за регистрација, преку e-поштата што ја наведовте при регистрирањето ќе примите линк за активирање кој треба да го кликнете за да го завршите процесот на регистрација. Овој процес е неопходен бидејќи сакаме да ги заштитиме вашите податоци од можна злоупотреба, односно од можноста некој друг да се регистрира користејќи ја вашата е-адреса.

Имате кориснички налог? Пријави се.