[ВПХ] 16. Симболите добиваат исполнување – ТЕСТ

[ВПХ] 16. Симболите добиваат исполнување – ТЕСТ