[АРХ1] 11. Месија во пророштвото и историјата – ТЕСТ

[АРХ1] 11. Месија во пророштвото и историјата – ТЕСТ