Izrael

Дек
14

Археологија – ископување на минатото

За курсот Уште од времето кога Наполеон тргнал во поход на Египет (1798), започнале археолошките истражувања на Блискиот Исток, кои во голема мера влијаеле на истражувањето на Библијата. Многу библиски извештаи биле расветлени дури по археолошките откритија, укажувајќи дека она што некогаш се сметало за легенда претставува историска реалност. Откријте кој ги изградил пирамидите и [...]
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф