zigurat

Фев
26

5.4. Првата Вавилонска кула

Миграција и расејување на народите Некое време по потопот, Ное со своите потомци останал во околината на планината Арарат, но со текот на времето некои од нив одлучиле да заминат во подрачја со попријатна клима. Еден библиски извештај го вели следното: „По целата земја имаше еден јазик и исти зборови. А кога луѓето се селеле […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф