Zaratustra

Фев
28

7.6. Зороастризам

Повеќето Персијци го прифатиле учењето на Зороастер (Zoroaster), кој живеел околу 200 години пред Дариј. Зороастер учел за божественоста на елементите оган, вода и земја. Според тоа, неговите следбеници не сакале да ги валкаат овие елементи со мртви тела. Ова ја отстранува можноста за погреб или кремирање како начин на погребување на мртвите. Единствената можна […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф