Vavilon

Фев
27

6.1. Вавилонските победи

Победа над Асирија По уништувањето на Нинива од страна на здружените сили на Набополасар од Вавилон и Кијаксар од Медија, пропаста на големото асирско кралство била запечатена, но сепак останале уште некои обиди за отпор. Ашур-убалит (Ashur-uballit) го присвоил разнишаниот трон и се обидел да управува од Харан (Harran), град околу 400 километри западно од […]

By admin |
DETAIL
Фев
25

5.1. Најстариот град во светот

Вавилон (или Бабилон), најстариот град во светот, има мошне интересна историја. Приказната почнува со библискиот извештај за сеопштиот потоп во деновите на Ное. „Господ виде дека човечкиот неморал беше голем на земјата и дека секоја мисла во човековото срце беше постојано само зла… И рече Господ: ’Ќе ги истребам од земјата луѓето што сум ги […]

By admin |
DETAIL
Фев
25

4.5. Страв и трепет на Блискиот Исток

Да се вратиме сега на историјата на Асирија. Во десеттиот век пред нашата ера., под Асур Дан II, во 933 година пр. н.е., и Адад Нирари II, во 910-889 година пр. н.е., повторно наоѓаме извештаи за асирските успеси. Потоа на власт дошол Ашур-Насир Пал II, страв и трепет на Блискиот Исток, чија статуа се наоѓа […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф