Šiloh

Мар
06

11.1. Пророштвата за Месија

Цели 1500 години Израелците ја населувале Ветената земја. Иако нивната среќа се менувала, постоело нешто што го обединувало народот и ја хранело неговата храброст – тоа била надежта за ветениот Месија. Всушност, оваа надеж постоела од почетокот на историјата. Пред да бидат протерани од Едемската градина заради нивниот грев, Адам и Ева добиле ветување за […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф