Sargon II

Фев
28

7.1. Потеклото на Иран

Медите и Персијците населувале територија на Исток која денеска му припаѓа на Иран. Тие имале индоевропско потекло и се доселиле во оваа област околу 1500 г. пред Христа Тие најверојатно биле дел од големата миграција на Аријците кои дошле од јужна Русија до Инди­ја. Иако некои од нив преминале преку преминот Кајбер (Khyber Pass) во […]

By admin |
DETAIL
Фев
26

5.6. Разорување и оживување на кралството

Хетитите го разоруваат Вавилон Династијата на Хамураби продолжила во наредните пет генерации, но со инвазијата на Хeтитите, дошло до брз крај. Хетитскиот крал, Мурсилис, го уништил Вавилон и побегнал со златниот лик на Мардук, главното божество на Вавилон. Хeтитите, сепак, не биле во можност да владеат со Вавилон и наскоро се повлекле во нивните тврдини […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф