Salmanasar III

Мар
05

10.9. Поделено царство

Слика: преглед на изгледот на Соломоновиот храм Меѓутоа, наклонето­ста на Соломон кон луксуз претставувала многу голем товар за даночните обврзници. Затоа, по неговата смрт, востанието на десетте северни племиња под водство на Јеровоам го поделило царството на два дела – десетте племиња на Израел на север, а Јуда и Венјамин на југ. Со цел да […]

By admin |
DETAIL
Фев
26

5.6. Разорување и оживување на кралството

Хетитите го разоруваат Вавилон Династијата на Хамураби продолжила во наредните пет генерации, но со инвазијата на Хeтитите, дошло до брз крај. Хетитскиот крал, Мурсилис, го уништил Вавилон и побегнал со златниот лик на Мардук, главното божество на Вавилон. Хeтитите, сепак, не биле во можност да владеат со Вавилон и наскоро се повлекле во нивните тврдини […]

By admin |
DETAIL
Фев
25

4.5. Страв и трепет на Блискиот Исток

Да се вратиме сега на историјата на Асирија. Во десеттиот век пред нашата ера., под Асур Дан II, во 933 година пр. н.е., и Адад Нирари II, во 910-889 година пр. н.е., повторно наоѓаме извештаи за асирските успеси. Потоа на власт дошол Ашур-Насир Пал II, страв и трепет на Блискиот Исток, чија статуа се наоѓа […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф