potok Javok

Мар
03

9.4. Покајанието на Јаков

Третата и најважна мерка на претпазливост била Јаков да бара Божја заштита во молитва. Тој сигурно бил длабоко свесен дека не ја заслужува Божјата грижа и заштита, бидејќи токму поради неговите себични дела и измами Исав бил толку гневен на него. Но Бог се опишува себеси во Библијата како Бог кој „не постапува со нас […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф