Petra

Мар
03

9.7. Набатејците ги потиснуваат Едомците

Околу третиот век пред Христа, арапското племе наречено Набатејци (Nabataeans) ги заменило Едомците. Тие најверојатно потекнуваат од Исмаиловиот најстар син На­бајот (Nabaioth) (1. Летописи 1,29). Не се знае дали се случило тоа со окупирање или инфилтрирање, но Едомците биле истиснати од карпестиот дел и потоа живееле во Негев, јужно од Јудеја. Околу 100 години пред […]

By admin |
DETAIL
Мар
03

9.5. Преселба преку Едом

Кога Израелците го напуш­тиле Египет (1445 година пред Христа), тие талкале 40 години во Синајската пустина додека не дошло време да влезат во ветената земја. Патот ги водел преку Едом. Не се знае дали Петра била упориште на Едомците, но можно е тоа да било местото каде што живеел царот на Едомците. Мојсеј упатил разумно […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф