Persepolj

Мар
01

7.7. Бисер на Блискиот Исток – Персепол

Дариј почувствувал потреба да има еден претставителен персиски град и изградил величествена палата и град што бил познат како Персепол или Град на Персијците. Рет­ко престојувал тука зашто почесто одел во Екба­тана, во Медија и во Суза во Елам. Меѓутоа, градот Персепол бил гордоста на Персијците, а дури и денеска тој е познат како бисер […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф