papirus

Мар
12

12.1. Kлинестото писмо и хиероглифите

Сумерското клинесто писмо Најстарото писмо е сумерското клинесто писмо кое содржи околу 800 знаци, каде што секој знак претставува одреден глас. Калапот за пишување во облик на клин се користел за правење на различни знаци на мека глинена табла. Понекогаш овие табли биле сушени на сонце и доколку не биле чувани внимателно, многу малку од […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф