Noje

Фев
26

5.3. Докази за сеопштиот потоп

Можете да забележите дека има некои разлики, меѓутоа, исто така е очевидно дека има и извонредни сличности. Од моментот кога бил откриен Епот за Гилгамеш, истражувачите пронаоѓале легенди со мошне слична тематика кај многу народи и племиња во светот. Новинарот Рене Норберген (Rene Noorbergen) напишал книга под наслов „Документи за Ноевата арка“ (The Ark File), […]

By admin |
DETAIL
Фев
25

5.1. Најстариот град во светот

Вавилон (или Бабилон), најстариот град во светот, има мошне интересна историја. Приказната почнува со библискиот извештај за сеопштиот потоп во деновите на Ное. „Господ виде дека човечкиот неморал беше голем на земјата и дека секоја мисла во човековото срце беше постојано само зла… И рече Господ: ’Ќе ги истребам од земјата луѓето што сум ги […]

By admin |
DETAIL
Фев
13

4.1. Потекло на Асирците

Многу одамна, според библиските записи, светот станал толку расипан и безбожен што Создателот бил принуден да ја уништи Земјата и сè што е на неа со сеопшт потоп. Преживеале само Ное и неговото семејство. Синовите на Ное биле Хам, Сим и Јафет. Од Сим настанале семитските народи на Блискиот Исток, од Хам потекнуваат хананските народи […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф