Neho II

Фев
27

6.1. Вавилонските победи

Победа над Асирија По уништувањето на Нинива од страна на здружените сили на Набополасар од Вавилон и Кијаксар од Медија, пропаста на големото асирско кралство била запечатена, но сепак останале уште некои обиди за отпор. Ашур-убалит (Ashur-uballit) го присвоил разнишаниот трон и се обидел да управува од Харан (Harran), град околу 400 километри западно од […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф