Navuhodonosor

Фев
27

6.5. Пророштвото на Еремија се исполнува

Вавилон запрен кај заливот Вавилонските документи укажуваат дека секоја година Навуходоносор ја предводел својата војска во Сирија, собирал данок од покорените и ги отстранувал од престолот локалните владетели коишто се осмелувале да се спротивстават на вавилонскиот авторитет. Изгледало дека постоел само еден човек кој можел да организира успешен бунт. Три години по својата капитулација, Јоаким […]

By admin |
DETAIL
Фев
27

6.3. Успесите на Навуходоносор

Навуходоносор потоа продолжил со својот поход на југ кон Египет. Јосиф Флавиј (Josephus) известува: „Така вавилонскиот цар премина преку реката Еуфрат и ја покори цела Сирија сè до Пелусиј (Pelusium)“. Овој град бил во близина на Суецкиот Канал. Напредувањето на Навуходоносор кон Египет било спречено со трагичната вест од Вавилон. Вавилонскиот историчар Беросос (Berosus) ја […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф