Navudonosor san

Фев
27

6.4. Сонот на Навуходоносор

Една вечер Навуходоносор имал убав сон. Бидејќи Вавилонците им придавале голема важност на соништата, царот бил сигурен дека неговиот сон е од огромно значење. Но имало еден проблем – не можел да се сети на содржината на сонот. Даниел во врска со тоа кажува: „Во втората година од царувањето свое Навуходоносор сони сон, од кој […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф