Muvatali

Фев
12

3.6. Од Палестина до Анадолија

Според библиските извештаи, Хeтитите биле главно населени во Палестина во голем број, но или се преселиле или биле присилени да ја напуштат и да се населат во Анадолија. Веројатно бран доселеници дошол од северот и ги поразил Хeтитите пренесувајќи им го индоевропскиот јазик и култура, а притоа го прифатиле нивното име – Хeтити. Првиот владетел […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф