Mojsije

Мар
06

11.1. Пророштвата за Месија

Цели 1500 години Израелците ја населувале Ветената земја. Иако нивната среќа се менувала, постоело нешто што го обединувало народот и ја хранело неговата храброст – тоа била надежта за ветениот Месија. Всушност, оваа надеж постоела од почетокот на историјата. Пред да бидат протерани од Едемската градина заради нивниот грев, Адам и Ева добиле ветување за […]

By admin |
DETAIL
Фев
12

2.9. Записот на Мернептах за Израел

Мернептах, тринаесеттиот син на Рамзес II, бил избран да го наследи својот татко. Тој зад себе оставил големa камена плоча, позната како „Израелска стела“, која сега се наоѓа во Египетскиот музеј во Каиро, а на неа се запишани неговите фалби за победата над Либијците, кои веројатно ја нападнале египетската земја. Овој споменик станал познат поради […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф