Megido

Мар
05

10.7. Израелците ја освојуваат Ветената земја

Трите најзначајни градови во северна Палестина во тоа време биле Асор (Hazor), Мегидо (Megiddo) и Бетшан (Bethshan). Исус Навин го освоил Асор, а потоа го уништил со пожар. Изучувачите на Библијата се посебно заинтересирани за Мегидо заради неговата врска со Армагедонската битка за која се зборува во Откровение 16 глава. На еврејски Армагедон буквално значи […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф