Kirov cilindar

Фев
28

7.3. Кир го исполнува пророштвото

Еврејскиот народ со нетрпение ги следел новите случувања и го препознал во Кир остварувањето на пророштвото на Исаија. Така, кога се создале поволни услови, еврејските водачи го привлекле вниманието на Кир за овие пророштва што биле изговорени околу 160 години порано. „Вака му вели Господ на својот помазаник Кир: ‘Те држам за десната рака за […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф