Jestirara

Фев
28

7.8. Ксеркс планира инвазија

Меѓутоа, најголема преокупација на Ксеркс била инвазијата на Грција, нешто што се обидел да го направи татко му, но не успеал во тоа. На почетокот на 483 г. пред Христа, тој почнал со подготовките за масивен поход, и без сомнение, за да ја придобие поддршката за оваа кампа­ња и да се советува со сво­ите вода­чи, […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф