Jestira

Фев
28

7.9. Царицата Естира

Кога се вратил дома, Ксеркс можел да се посвети на домашните прашања, а најважно било изборот на нова царица. Тој ја одбрал преубавата девојка Естира. Царот не знаел дека Естира била Еврејка. Естира била крунисана во јануари 479 г. пред Христа. Пет годи­ни подоцна таа била вме­­шана во еден драма­тичен настан. Царот Ксеркс го именувал […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф