Izrael

Мар
06

11.1. Пророштвата за Месија

Цели 1500 години Израелците ја населувале Ветената земја. Иако нивната среќа се менувала, постоело нешто што го обединувало народот и ја хранело неговата храброст – тоа била надежта за ветениот Месија. Всушност, оваа надеж постоела од почетокот на историјата. Пред да бидат протерани од Едемската градина заради нивниот грев, Адам и Ева добиле ветување за […]

By admin |
DETAIL
Мар
05

10.10. Моавскиот камен

„Моавскиот цар Меша имаше многу добиток и му испраќаше на израелскиот цар по сто илјади јагниња и волна од сто илјади овни. Но кога умре Ахав, моавскиот цар се одметна од израелскиот цар“ (2. Царевите 3,4.5). Оваа сторија била на извонреден начин потврдена во 1868 година со каменот најден кај Дибон (Dibon), источно од Мртвото […]

By admin |
DETAIL
Фев
25

4.5. Страв и трепет на Блискиот Исток

Да се вратиме сега на историјата на Асирија. Во десеттиот век пред нашата ера., под Асур Дан II, во 933 година пр. н.е., и Адад Нирари II, во 910-889 година пр. н.е., повторно наоѓаме извештаи за асирските успеси. Потоа на власт дошол Ашур-Насир Пал II, страв и трепет на Блискиот Исток, чија статуа се наоѓа […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф