Isak

Мар
05

10.4. Гробот на Сара и Аврам

Кога починала Сара, Аврам купил поле во Хев­рон со пештера во која сакал да ја закопа жена си, а кога починал, и тој бил погребан таму; подоцна тука биле закопани и неговиот син Исак и неговата жена, Ревека. На идентитетот на оваа пештера упатуваат списите на Јосиф Флавиј. Дол­ни­те делови од ѕидната конструкција на џамијата, […]

By admin |
DETAIL
Мар
03

9.4. Покајанието на Јаков

Третата и најважна мерка на претпазливост била Јаков да бара Божја заштита во молитва. Тој сигурно бил длабоко свесен дека не ја заслужува Божјата грижа и заштита, бидејќи токму поради неговите себични дела и измами Исав бил толку гневен на него. Но Бог се опишува себеси во Библијата како Бог кој „не постапува со нас […]

By admin |
DETAIL
Мар
03

9.2. Потомците на Аврам

Сега треба да ја погледнеме историјата на овој прекрасен град, бидејќи потекнува од дамнешни времиња и е мошне интересна. Аврам имал син Исак, а Исак имал два сина, Јаков и Исав. Сторијата за нивното раѓање е опшир­но и детално опишана во Библијата, и тоа е од голема полаза, зашто ја осветлува и подоц­нежната историја на […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф