Hiksi

Фев
11

2.1. Војна со Хиксите

Војната на Секененре со Хиксите Варварските Хикси (Hyksos), од нивниот главен град Аварис во делтата на Нил, владееле со Египет со железна рака. Тие немале своја култура; оставиле само неколку споменици и натписи со слаб квалитет. Тие го експлоатирале и угнетувале локалното население, па било неизбежно на крајот да избие и војна за ослободување. И […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф