Hetiti

Фев
26

5.6. Разорување и оживување на кралството

Хетитите го разоруваат Вавилон Династијата на Хамураби продолжила во наредните пет генерации, но со инвазијата на Хeтитите, дошло до брз крај. Хетитскиот крал, Мурсилис, го уништил Вавилон и побегнал со златниот лик на Мардук, главното божество на Вавилон. Хeтитите, сепак, не биле во можност да владеат со Вавилон и наскоро се повлекле во нивните тврдини […]

By admin |
DETAIL
Фев
12

3.6. Од Палестина до Анадолија

Според библиските извештаи, Хeтитите биле главно населени во Палестина во голем број, но или се преселиле или биле присилени да ја напуштат и да се населат во Анадолија. Веројатно бран доселеници дошол од северот и ги поразил Хeтитите пренесувајќи им го индоевропскиот јазик и култура, а притоа го прифатиле нивното име – Хeтити. Првиот владетел […]

By admin |
DETAIL
Фев
12

3.3. Спомениците во Каркемиш

Во 1876 г. вршени се ископувања на подрајчето на древниот Каркемиш, околу сто километри североисточно од Алепо, во близина на границата меѓу Турција и Сирија. Таму биле откриени голем број историски споменици од истиот стил како оној забележан во Турција, а имало и повеќе камења на кои биле вдлабнати истите таинствени хиероглифни симболи. Откритијата сега […]

By admin |
DETAIL
Фев
12

3.1. Заборавен народ

Од политички аспект, тие се покажале како поостроумни од сите нивни соседи. Имале многу хуман кодекс на закони и нивните жени биле значително еманципирани. Сепак, не само што овој голем народ исчезнал од историската сцена туку бил изгубен и комплетно заборавен, така што историчарите од деветнаесеттиот век дури и го негирале неговото постоење. Изданието на […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф