Hatušili

Фев
12

2.8. Рамзес Велики

Сети I бил наследен од својот син, Рамзес II, кој денес често се споменува како „Рамзес Велики“. Тој бил величествен поради многу причини. Најнапред владеел 67 години; второ, тој ја исполнил египетската земја со свои споменици, статуи и храмови, а трета работа која го направила уникатен е фактот што бил татко на повеќе од 50 […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф