Hamurabijev zakonik

Фев
26

5.5. Законикот на Хамураби

Во вториот милениум пред Христа, Аморејците го окупирале Вавилон. Хамураби бил шестиот владетел на новата династија. Тој водел бројни воени походи, и го основал најголемото кралство уште од времето на Саргон од Акад. Неговото најистакнато достигнување е камениот столб што го поставил во Вавилон, направен од црн диорит, два и пол метри висок, на кој […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф