Gilgameš

Фев
26

5.3. Докази за сеопштиот потоп

Можете да забележите дека има некои разлики, меѓутоа, исто така е очевидно дека има и извонредни сличности. Од моментот кога бил откриен Епот за Гилгамеш, истражувачите пронаоѓале легенди со мошне слична тематика кај многу народи и племиња во светот. Новинарот Рене Норберген (Rene Noorbergen) напишал книга под наслов „Документи за Ноевата арка“ (The Ark File), […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф