Ehnaton

Фев
12

3.4. Хетитска империја

Конечно, во 1884 година, Вилијам Рајт ја издал книгата „Хeтитската империја“ (The Empire of the Hittites), каде што презентирал толку многу научни докази, што секое натамошно негирање на овој народ е нелогично и невозможно, и критичарите морале да се повлечат. Не само што Хетитите биле несомнено идентификувани туку зазеле и свое место како еден од […]

By admin |
DETAIL
Фев
11

2.3. Најславниот фараон – Тутмос III и неговите наследници

Хатшепсут одеднаш исчезнала од сцената како што и дошла. Ја наследил Тутмосис III, кој се смета за најголем од сите фараони. Тој изградил свечена сала во храмот во Карнак, кој сè уште постои и денес со својот покрив. Тука бил пронајден драгоцен список на фараони. Тој, исто така, оставил неколку свои убави скулптури. Што се […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф