Edomci

Мар
03

9.6. Во војна со Израел

Околу 1000 години пред Христа, израелскиот цар Давид ги покорил Едомците, поставил гарнизони во целата земја и ги обврзал да  плаќаат данок на Израел. Околу 150 години подоцна Едомците организирале бунт против Јорам, царот на Јуда. Тој ги поразил Едомците во битка, но тие ја задржале својата независност и повеќе не плаќале данок на Израел. […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф