Dž. E. Tejloru (J. E. Taylor)

Мар
01

8.2. Потрага по богатство во Тел ел Макајар

Зигуратот Тел ел Макајар А сега за миг да заборавиме на Ур Халдејски и да се спуштиме на југ од Ирак, каде што постои еден мошне интересен зигурат, кула-светилиште,  познат меѓу локалното население како Тел ел Макајар (Tell el Maqayyar), што значи „Рид од смола“, наречен така поради тулите на кулата кои се меѓусебно  споени […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф