drevni Egipat

Фев
08

1.9. Градење на пирамидите

Како ги граделе фараоните овие џиновски градби и како ги поставиле овие огромни камења на право место? Идеите за генијални механички средства, неидентификувани летачки објекти (НЛО) или таканаречената моќ на пирамидата, се чисти шпекулации. Нема записи, ниту слики на ѕидовите да ни кажат како биле изградени пирамидите Имаме само еден вистински патоказ кој го наоѓаме […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф