Campbell Thompson

Мар
01

8.3. Откриена најстарата цивилизација

Времето покажало дека тоа било точно и дека оваа голема кула-светилиште се наоѓала во срцето на една просперитетна ме­­­тропола, главниот град на на­родот во Сумер, центар на големото Сумерско царство. Тоа била ви­со­ко развиена цивилизација која всушност ѝ прет­хо­дела на големата египетска цивилизација. Во меѓувреме, освен локалните градители кои во старите тули фрлени од работниците […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф