Bota

Фев
25

4.6. Пророштвото за пропаста на Нинива

Целата книга на пророкот Наум е посветена на судбината на Нинива. „Тешко на крвничкиот град!“ извикувал со силен глас пророкот. „Тој е полн со измама и убиства… а за тебе, Ниневијо, Господ нареди: нема да продолжи родот твој; …ќе ти направам гроб зашто си безвредна“ (Книга на пророкот Наум 3,1; 1,14). Нинива требало да биде […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф