Behistunski natpis

Фев
28

7.5. Дариј Велики и Бехистунскиот натпис

Во септември 522 г. пред Христа, поддржан од своите пријатели заговорници, Дариј одлучил да го преземе престолот. Тие пробиле во харемот, го убиле Смердис и го прогласиле Дариј за законски цар. Но работите не се одвивале како што сакал Дариј. Ударот врз палатата бил сигнал за револт меѓу племињата кои до тогаш биле поданици на […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф