Avramov bunar

Мар
05

10.3. Вирсавеа – изворот на заклетва

Аврам се преселил подолу на југ и таму ископал длабок бунар. Го нарекол Вирсавеа или Бер Шеба (Beer Sheba), што значи „Бунар (извор) на заклетвата“, бидејќи направил договор со Авимелех, царот на Герар. Тој е откриен кај наоѓалиштето Тел ес-Себа (Tell es-Seba), околу пет километри северно од денешниот еврејски град Вирсавеа. Во 1969 г. Универзитетскиот […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф