Astijag

Фев
28

7.2. Медо-персиската империја и Кир II Велики

Вистинскиот основач на огромната Медо-персиска империја бил Кир II (Cyrus II) Велики. Речиси 150 години пред раѓањето на Кир, пророкот Исаија го споменал неговото име и предвидел дека тој ќе ги врати Евреите во нивниот роден крај. „Вака му вели Господ на својот помазаник Кир… ’јас те нареков по име, те именував, иако ти не […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф