Artkaserks

Фев
28

7.4. Камбис го напаѓа Египет

Камбис го нападнал Египет во 525 година пред Христа и, според Херодот, им направил многу зулуми на Египќаните и на нивната религија. Тој убил многу истакнати Египќани, го соборил светиот бик Апис и осквернавил некои мумии. Некои други историчари го одрекуваат ова, истакну­вајќи дека Персијците биле многу толерантни кон поробените народи и нивните религии, и […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф