Aron

Мар
03

9.5. Преселба преку Едом

Кога Израелците го напуш­тиле Египет (1445 година пред Христа), тие талкале 40 години во Синајската пустина додека не дошло време да влезат во ветената земја. Патот ги водел преку Едом. Не се знае дали Петра била упориште на Едомците, но можно е тоа да било местото каде што живеел царот на Едомците. Мојсеј упатил разумно […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф