Ananija

Фев
27

6.3. Успесите на Навуходоносор

Навуходоносор потоа продолжил со својот поход на југ кон Египет. Јосиф Флавиј (Josephus) известува: „Така вавилонскиот цар премина преку реката Еуфрат и ја покори цела Сирија сè до Пелусиј (Pelusium)“. Овој град бил во близина на Суецкиот Канал. Напредувањето на Навуходоносор кон Египет било спречено со трагичната вест од Вавилон. Вавилонскиот историчар Беросос (Berosus) ја […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф