alfabet

Мар
12

12.2. Алфабетското писмо

Поради големиот број знаци (речиси 750) и комплицираните уметнички форми, познавањето на египетските хиероглифи било ограничено само на писарите и образованите класи. Меѓутоа, кога било пронајдено алфабетското писмо, се случиле огромни промени во уметноста на пишувањето. Научниците сè уште не можат да кажат со сигурност кога и каде биле почетоците на алфабетското писмо. Некои сметаат […]

By admin |
DETAIL

„Библијата е книга со таква содржина што претставува најдобар доказ за нејзиното божествено потекло. Во неа се наоѓа историјата на светот, историјата на Божјото провидение од почетокот на светот, па сè до конечното уништување на сето создадено.“

– Имануел Кант, 1724-1804, германски филозоф